งาน First step

Welcome me … อาเซียน First step to KMITL

ประเพณีรับน้องรถไฟและงานก้าวแรก งานที่จะทำให้น้องปี 1 ได้รู้จัก Ladkrabad Spirit มากยิ่งขึ้น ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆ สถานที่ใหม่ๆ ที่หญ่ายยยย กว่าเดิม รับขวัญน้องใหม่ การแสดงมากมาย กิจกรรมจากแต่ละคณะ แต่ละวิทยาลัย ที่จะสร้างความสนุกสนานและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสถาบันแห่งนี้ ที่ๆน้องๆจะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในชื่อของ ลูกพระจอม เตรียมตัวของคุณให้พร้อม 1 มิถุนายน 1 มิถุนายน ย้ำว่า! 1 มิถุนายน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติดตามรายละเอียดให้ดี ในเพจองค์การนักศึกษา www.fb.com/sorkmitl … Continue Reading →


Dr.Withada Jedsadaratanachai

อาจารย์วิศวะลาดกระบัง ร่วมเป็นกรรมการ “วิทยสัประยุทธ์”

ดร.วิฑาดา เจษฎารัตนชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับเชิญร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญการตัดสินในองค์ความรู้    ทางด้านกลไกของสิ่งประดิษฐ์ในรายการ “วิทยสัประยุทธ์”


งง

จบวิทยาศาสตร์ ต่อโท วิศวกรรมอุตสาหการได้หรือไม่

วันนี้มีคำถามมาจากคุณน้ำผึ้งครับ ถามว่าถ้าจบวิทยาศาสตร์ สามารถมาเรียนต่อปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการที่วิศวะลาดกระบังได้หรือเปล่า ? คำตอบคือสามารถเรียนได้ครับ อันที่จริงแล้วไม่เฉพาะสาขาอุตสาหการเท่านั้นนะครับ ที่ทางวิศวะลาดกระบังเปิดโอกาสให้เราสามารถเรียนได้ สาขาอื่น ๆ อย่าง


post09

กำหนดการรายงานตัว วิศวะลาดกระบัง ปี 2555

ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับ กับน้อง ๆ ที่สามารถสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบังได้ มีข่าวคราวมาอัพเดท สำหรับน้อง ๆ ที่สอบติดวิศวะลาดกระบังนะครับ สําหรับ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องดําเนินการ ดังนี้ ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 น้อง ๆ จะต้องมารายงานตัว / ชําระเงิน / ถ่ายรูปทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน ซึ่งอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์นี่แหละครับ สามารถตรวจสอบรายชื่อ รหัสประจำตัวนักศึกษา ได้ที่


พระจอมเกล้า ลาดกระบัง

วิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท มีพี่ที่ใจดีท่านหนึ่ง เขียนข้อความไว้อยากทราบถึงรายละเอียดการเปิดสอนในระดับปริญญาโท ผมจึงไปศึกษาข้อมูลมาเพิ่มเติม วันนี้จึงมีรายละเอียดสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนมีดังนี้ครับ โดยสาขาในระดับปริญญาโท จะต่างกันกับระดับปริญญาตรีเพราะว่า จะมีสาขาเพิ่มขึ้นมามากกว่านะครับ ดังนี้